30/01/2015

WWW сервис на Интернет - за 6то


Веб прелистувачи
1.   Сервисот за поставување и разгледување веб страници на Интернет се вика World Wide Web.
2.   Компјутерите на кои се чуваат веб страниците на Интернет се викаат веб сервери.
3. Програмите клиенти за отварање и разгледување на веб страници се викаат веб прелистувачи или web browser-и:
На пр. Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, Internet Explorer и др.

 Веб страница и веб сајт
 
1. Веб страница е документ поставен на Интернет.
2. Веб сајт е група од веб страници меѓусебно поврзани со линкови.
3. Секоја веб страница има своја единствена веб адреса или URL.
Пр. www.terranova.com,  on.net.mk,  www.rajko.edu.mk
 4. Адресата се состои од делови - домени одделени со точка.
5. Има домен за:
·      Држава (mk, bg, de, gr …)
·      Тип на сајтот (edu, com, gov, net, biz, ...)
·      Име на сајтот (rajko, youtube, vecer...)
·      Име на веб серверот (најчесто www)

Публикување и хостирање на веб сајт
1. Веб сајтот за да се постави на Интернет треба да се Хостира и Публикува.
2. Хостирање е избирање на веб сервер каде ќе се постави сајтот
3. Публикување  е пренесување на веб сајтот од компјутерот каде што е направен на компјутерот – веб сервер.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!