11/11/2009

УЧЕБНИЦИ ЗА 5то И 6то!


На левата страна од блогот поставени се линкови, на кои со едноставен клик може да ги симнете учебниците за 5то и 6то одделение! Почекајте 5-10 минути и откако ќе се отвори учебникот, меморирајте го со клик на „save a copy“ во горниот лев агол на прозорецот!
Учебниците ТРЕБА да ги имате за да може подобро да учите и поедноставно да ги изработувате вежбите во училиште! Добро е ако имате можност да ги испечатите - дел по дел или целиот учебник!

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!