19/10/2015

Мемориски уреди кај компјутерот (видови, карактеристики, мерки за мемориски капацитет)

Благодарам Михаил, Виктор и Петар!

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!