04/11/2015

За 6то ОПЕРАТИВЕНСИСТЕМ


НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ


  • На еден компјутер може да има повеќе од еден оперативни системи. Во тој случај по вклучување на компјутерот корисникот може да избере со кој оперативен систем ќе работи.
  • Кај некои оперативни системи едн корисник може да има повеќе работни површини за разни потреби.
  • На еден оперативен систем може да се најавуваат повеќе корисници.
  • Оперативниот систем овозможува паралелна работа со повеќе програми.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!