09/11/2015

ВЕЖБА СО ПАРАГРАФИ

Во празните кругчиња внеси го бројот од 1 до 8 кој одговара на уредувањето на параграфот 


О Д Г О В О Р


No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!