01/12/2017

ХИПЕРВРСКИ во текстуален документ

ХИПЕРВРСКИ

   Хиперврска во текстуален документ е активен збор, група на зборови или слика кои по активирање водат кон локација со единствена адреса.
Таа локација може да биде:
-       веб страница или документ на Интернет
-       друг документ на истиот компјутер
-       друго место (ред, збор, слика, страница) во истиот документ
1.  За да се постави хиперврска прво објектот на кои треба да се постави хиперврска се селектира.
2. Хиперврската може да се постави, промени или избрише
3.  За да се постави хиперврска кон друг документ треба точно да се знае адресата на документот
4.  Ако се промени адресата на документот кон кој покажувала хиперврската тогаш таа нема да работи.
5.  На еден објект може да се постави САМО ЕДНА хиперврска
На различни објекти може да се постави ИСТА

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!