18/11/2014

за 6то - ФОЛДЕРИ И ФАЈЛОВИ

-->

-->
1.       ФОЛДЕР е електронска папка во која се чуваат други фолдери и фајлови.
2.       ФОЛДЕР = ЕЛЕКТРОНСКА ПАПКА = ДИРЕКТОРИУМ=ИМЕНИК
3.       Секој фолдер мора да има адреса која се состои од име и локација (место) каде е сочуван.
4.       Фолдер може да направи корисник или програма.
5.       ФАЈЛ е група на податоци меморирани заедно.
6.       ФАЈЛ = ДОКУМЕНТ = ДАТОТЕКА
7.       Видови фајлови според видот на податоците во нив:
-       текстуални
-       графички
-       аудио
-       видео
-       извршни – стартуваат програма
8.       Секој фајл мора да има адреса која се состои од име, место и наставка(екстензија).
9.       Наставката покажува од кој вид е фајлот.
Различни видови фајлови имаат различни наставки:
            на пример:
            текстуални: doc, txt,
графички:    bmp, jpg, gif, png,    
аудио:           mp3, wma,       
видео:            divX, wmv, mov,        
извршни –стартуваат програми: exe.
10.     Активности со фолдери и фајлови:
-       правење нов фајл:      new – folder
-       бришење:                   delete
-       копирање:                  copy
-       отсекување:               cut
-       поставување:             paste
-       преименување:         rename
-       селектирање:            со лев клик
-       преместување:         лев клик, влечи, пушти
11.    Во ист фолдер НЕ МОЖЕ да има два фајла со исто име
12.    Во различни фолдери МОЖЕ да има два фајла со исто име.
13.    Ако еднаш ископираме или отсечеме (COPY, CUT) фајл или фолдер потоа може да направиме PASTE  на различни локации онолку пати колку што сакаме.
1 CUT    безброј PASTE             1 COPY – Безброј PASTE

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!