24/02/2015

ПРАШАЊА ЗА ПОВТОРУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ - 6то1.                Што е компјутерска мрежа?
2.                Зошто е потребно да се поврзуваат компјутерите во мрежа?
3.                Какви видови мрежи постојат според меѓусебната оддалеченост на поврзаните компјутери?
4.                Интернет сервис провајдери се:
А) програми за отварање веб страници
Б) фирми за поврзување на Интернет
5. Кратенката за адреса на документ поставен за разгледување на Интернет е: URL, IP, WWW
6. Кратенката за адреса на компјутер поврзан на Интернет е: URL, IP, WWW
7. Наброј барем 3 сервиси на Интернет!
8. Програмите за отварање и разгледување на веб страници се викаат ___________________.
9. Напиши имиња на 2 програми за отварање и разгледување н веб страници!
10. Компјутерите кои ги користат Интернет сервисите се викаат __________.
11. Веб сајт = веб страница  Точно   Неточно
12. Веб сајт е колекција од една или повеќе ___________
13. Напиши адреса на една веб страница!
14. Адресата на веб страницата се состои од делови меѓусебно одделени со точка коиги викаме ___________.
15. Напиши два домена за држава!
16. Напиши два домена за тип на сајт!
17. Сервисот за примање и испраќање на електронски пораки се вика _____________.
18. Напиши една имеил адреса!
19. По кој знак препознавате дека станува збор за имеил адреса?
20. За да направам своја  електронска пошта треба да се: најавам, регистрирам, логирам
21. За да се најавите на имеил сервер на кои сте регистрирани што ви е потребно?
22. Што значи при работа со електронски пораки forward?
23. Што значи при работа со електронски пораки reply?
24. Наброј барем три дела од електронското сандаче!
25. Кој е најпознат пребарувач на веб страници на Интернет?
26. Што може да пребаруваме на Интернет?
27. Како го викаме зборот со кој го опишуваме поимот што го бараме? _______________
28. Наброј ги видовите на штетни компјутерски програми!
29. Како се заразува компјутерот со вируси?
30. како се заштитува компјутерот од вируси?
31. Какава штета може да направат вирусите?
32. Напиши лозинка лесна за пробивање!
33. напиши лозинка тешка за пробивање!


No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!