17/09/2015

За 7мо - БЛОГ план за учење 1. БЛОГ е содржина во вид на дневник поставена за разгледување на Интернет.
 2. Содржината на блогот се состои од ОБЈАВИ (ПОСТОВИ) кои се подредени според времето и датата на објавување (првата објава е последна а последната е прва)
 3. Според бројот на сопственици може да бидат ИНДИВИДУАЛНИ и ГРУПНИ БЛОГОВИ.
 4. Блоговите се пишуваат на одредена ТЕМА: мода, спорт, храна, образование, јога...
 5. Страници за БЕСПЛАТНО ПРАВЕЊЕ НА БЛОГ се: blog.com, blogger.com, blogger.mk и други
 6. Сопствениците на блог се викаат БЛОГЕРИ.
 7. Објави на блогот може да поставува само сопственикот.
 8. Читателите на блогот може да пишуваат КОМЕНТАРИ  на објавите.
 9. Сопственикот на блогот можеда ги БРИШЕ, КОНТРОЛИРА или ЗАБРАНИ КОМЕНТАРИТЕ на блогот.
 10. Блогот треба да се користи ЕТИЧКИ што значи објавите и коментарите да бидат:
-          културни
-          пристојни
-          да не навредуваат
-          да не заплашуваат
-          да не се вулгарни
-          да се во врска со темата на блогот и објавите (пр. Во коментар да не се пишуваат реклами или др. лични пораки)
 1. За да отвориме и разгледаме блог потребно е:
-          Компјутерот да е поврзан на Интернет
-          Да има програма веб броузер
-          Да ја знаеме веб адресата на блогот

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!