19/12/2014

За 7мо ХИПЕРВРСКИ

-->
Хиперврска во текстуален документ е активен збор, група на зборови или слика кои по активирање водат кон локација со единствена адреса.

Таа локација може да биде:

-      веб страница или документ на Интернет

-      друг документ на истиот компјутер

-      друго место (ред, збор, слика, страница) во истиот документ

1. За да се постави хиперврска прво објектот на кои треба да се постави хиперврска се селектира.

2. Хиперврската може да се постави, активира, промени или избрише

3. За да се постави хиперврска кон друг документ треба точно да се избере адресата на документот.

4. Ако се избрише документот или се промени адресата на документот кон кој покажувала хиперврската тогаш таа нема да работи.

5. На еден објект може да се постави САМО ЕДНА хиперврска.

6. На различни објекти може да се постави ИСТА хиперврска.

No comments:

Post a Comment

Внеси го својот коментар!